راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با پیشنهاد کمیته بین المللی المپیک و حذف کشتی در بازی های ۲۰۲۰
مقدمه :
وقتی به تاریخچه بازیهای المپیک می نگریم پی خواهیم برد که نبردهای تن به تن و بدون سلاح که به نوعی پدر کشتی امروز می باشد از پربیننده ترین مبارزات این بازی ها بوده است ووجودآن به نوعی با وجود بازی های المپیک و المپیادهاعجین شده است .مبارزات قهرمانان و ورزشکاران در این رشته ورزشی بیانگر حاکم شدن روح پهلوانی و سلحشوری بر بازی ها بوده است.
مسابقات کشتی که عمری به اندازه خود المپیک دارد، همه ساله در بازی ها  ادامه یافت و تعداد شرکت کنندگان و کشورهای مشتاق آن دوره به دوره افزایش پیدا کرد.
البته کشتی و قوانین حاکم بر آن طی سالهای متمادی بازی ها، دچار تحولات زیادی شدند از تغییر زمان کشتی تا تغییر در اوزان و تعداد شرکت کنندگان حتی تغییراتی در نحوه مبارزه روی تشک.
تمامی این تغییرات حاکی از این بود که این ورزش پهلوانی پرببینده ترو پرشورترشود، سرعت آن افزایش یابد و تماشاگران آن شاهد صحنه های زیبا و اجراهای فنی قهرمانان خود باشند. (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail