آرمان- طاها محمدی: مدیران موفق در ورزش ایران کم نبوده اند٬ مدیرانی که با استفاده از ابزارهای مدیریت موفق توانستند نتایج خوبی بگیرند اما پس از مدتی از روند مدیریتی کنار گذاشته شدند و پس از رفتن آنها خلا حضورشان بیشتر به چشم می‌آید. باشگاه ذوب آهن یکی از باشگاه‌هایی است که طی چند سال در تمام مجموعه‌هابه خصوص فوتبال عملکرد خوبی داشت اما دوسال است روند نزولی شدیدی را به خود می‌بیند. سعید آذری مدیری جوان است که دوران موفقی را در مجموعه ذوب آهن سپری کرد و مدتی است از مدیریت ورزش دور مانده است. با او درباره روند فعلی مدیریت فوتبال به عنوان پرطرفدارترین ورزش در ایران هم کلام شدیم. گفت‌وگوی او با آرمان را در زیر می‌خوانید.

چند روز پیش علی کفاشیان از رفتن حرف زده بود و خودش پیشنهاد انتخابات زودرس داده بود. چرا مدیرانی به این سبک و سیاق که آشنایی با آن حوزه را ندارند وارد جریان می‌شوند که پس از مدتی که نتوانستند کار کنند به این شکل بخواهند بروند؟ (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail