وقتی به نظاره مسابقات فوتبال کشورهای صاحب سبک در این رشته می نشینید متوجه خواهید شد که قهرمانانی که درون زمین برای پیروزی مبارزه می کنند به مشابه ارکستری هستند که با رهبری توانمندی مشغول نواختن یک سمفونی سازمان یافته می باشند، سمفونی که نویسنده آن ساختار حاکم بر فوتبال کشورشان است و هنگامیکه بعنوان یک نظاره گر در مقام مقایسه این سمفونی با سمفونی وطنی برمی آیید آه از نهادتان بلند می شود. آه، تفاوت از کجا تا کجا؟

شاید هر شخصی داوری قانع کننده ای برای وجود این تفاوت هاداشته باشد ولی نگاه کارشناسانه به موضوع ما را متقاعد می کند که اختلاف ریشه ای بین ما و آنها از یک مسئله نشأت می گیرد، تفاوت های سازمانی. سازمان های حاکم بر فوتبال حتی در کشورهای اطرافمان آنچنان از لحاظ ساختاری با ما تفاوت دارندکه نیاز به صرف انرژی چندانی برای درک این موضوع وجود ندارد. (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail