بهداد عزیز : تو همه را حلال کن،بالاخص آنهایی که طلا را از تو گرفتند.

از روزی که قهرمانان نامدار روسی در دنیای وزنه برداری بر تسلط قهرمانان اسطوره ای آمریکایی مانند پل اندرسن پایان دادند تا المپیک سیدنی تقریباً سکوی اول قویترین مرد جهان ، المپیک و اروپا در مونوپل روسهای قدرتمند قرار داشت و این موضوع تبدیل به سنت شده بود و کسی باور نداشت که روزی جوانانی از ایران زمین بتواند بر استیلای آن ابر قهرمانان و سلطه سنتی آنها بر سنگین وزن و قصه شکست ناپذیری های آنان پاسخ دهند ، پایانی بر افسانه پهلوانانی مانند لئونیدژابوتینسکی ، دکتر ولاسف ، واسیلی الکسیف ، سلطان رحمانف ، یوری کورویویچ ، الکساندر گوناشیف ، لئونید تاراننکو و آخرین آنها اندری چمرکین . (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail