سعید آذری مدیر عامل اسبق باشگاه ذوب آهن اصفهان در گفتگویی تفصیلی با افکارنیوز به تحلیل شرایط فعلی ورزش ایران پرداخت. مصاحبه او با خبرنگار افکارنیوز را در زیر می خوانید.
به عنوان فردی که مدتها در مدیریت ورزش یکی از باشگاه های موفق ما حضور داشته است، تحلیلتان از روند فعلی ورزش با توجه به تعلیق ها و تهدیدات پیش رو چیست ؟
با توجه به عملکرد ضعیف مدیران حاضر در ورزش این تعلیق شدن ها و در معرض خطر بودن ها کاملا قابل پیش بینی بود. اگر مسئولان ذره ای اطلاعات ورزشی داشتند این روند ایجاد نمی شد، این یار و یار کشی هایی که توسط مدیران غیر ورزش ایجاد می شود به ورزش ما ضربات جبران ناپذیری می زند و دود تمام این مصیبت ها فقط به چشم جوان هایی می رود که قرار است برای ما مدال بیاورند. بعضا آمده اند کارهایی مثل اصلاح اساسنامه انجام داده اند اما همیشه مرهم هایی را که گذاشته شده است زیربنایی نبوده ، این تعلیق ها بحث امروز نیست و ریشه ای قدیمی دارد. منتها طی چند سال گذشته با عملکرد ضعیف تر آقایان شیب بیشتری گرفته است.
(ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail